KKGA PAI Kecamatan Cibatu, Nargetkeun Qasidah Jawara 1 Tingkat Kabupatén

...kulawedet atikan Kecamatan Cibatu nargetkeun widang Qasidah Pinunjul 1 tingkat Kabupatén Purwakarta. 
Kapinunjulan widang atikan Kecamatan Cibatu dina widang Pentas PAI.*

PURWAKARTA, www.wartasunda.com,-

Dina raraga ngaronjatkeun tali mimitran jeung ngukur kamampuhan kompetensi para peserta didik tingkat SD/MI Sa-Tatar Kecamatan Cibatu, dina nguasaan Pendidikan Agama Islam.

Read More

Tarékah jeung patéah Kelompok Kerja Guru Agama (KKGA) PAI ngayakeun kagiatan lomba Pekan Keterampilan dan Seni (Pentas PAI) nu témana : “Berjuang Meraih Prestasi untuk Menjunjung Tinggi Nilai Islaman”. Kitu ceuk Pupuhu Panatacalagara, Asep Ismail ka grup Warta Sunda di UPTD SDN Cipinang, Rebo, 16/3/2023.

Dina hal ieu mah, Ketua (KKGA) PAI Kecamatan Cibatu, Yayan Mulyani, S.Pd.I ngeceskeun yén kulawedet atikan Kecamatan Cibatu nargetkeun widang Qasidah Pinunjul 1 tingkat Kabupatén Purwakarta. Nilik tina pangalaman taun kamari Qasidahan Juara kadua. Janten taun ayeuna mah hoyong juara kahiji.

Rekapitulasi hasil kapinunjulan Pentas PAI Kecamatan Cibatu ngawengku diantarana :


1. MHQ Putra Juara 1 SDN 3 Cilandak; Juara 2 SDN Cipancur; Juara 3 SDN Cipinang.
– MHQ Putri Juara 1 SDN 2 Cilandak; Juara 2 SDN Cikadu; Juara 3 SDN 3 Cilandak.
   
2. MTQ Putra Juara 1 SDN 2 Cirangkong; Juara 2 SDN 2 Cibukamanah ; Juara 3 SDN Cibatu.
    MTQ PutriJuara 1 SDN Cikadu; Juara 2 SDN 2 Cilandak; Juara 3 SDN 2 Cirangkong.
   
3. Pidato Putra Juara 1 SDN Cipancur; Juara 2 SDN Cipinang; Juara 3 SDN 1 Cirangkong.
    Pidato Putri Juara 1 SDN Cipancur; Juara 2 SD IT Candra Buana; Juara 3 SDN Cipinang.
   
4. Kaligrafi Putra Juara 1 SDN Ciparungsari; Juara 2 SDN Cipinang; Juara 3 SDN Cikadu.
    Kaligrafi Putri Juara 1 SDN Cipinang; Juara 2 SDN Cibatu; Juara 3 SDN 2 Cibukamanah.

5. Qirtub Putra Juara 1 SDN Cipinang; Juara 2 SDN 1 Cilandak; Juara 3 SDN Cipancur.
    Qirtub Putri Juara 1 SDN Cipinang; Juara 2 SDN 3 Cilandak Juara 3 SDN Cipancur.

6. Adzan Juara 1 SDN Cikadu; Juara 2 SDN 1 Cilandak; Juara 3 SDN 2 Cirangkong.


7. Praktek Sholat Juara 1 SDN 2 Cilandak; Juara 2 SDN Cipinang; Juara 3 SDN Cipancur.


8. Qasidah Juara 1 SDN Ciparungsari.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 comment