Lawung Pangauban Kawih Sunda Sekar Kawinayan Pwk di Destinasi Wisata Parang Gombong, Sukasari

Lawung Pangauban Kawih Sunda “Sekar Kawinayan” Purwakarta di Kawasan Destinasi Wisata Parang Gombong (Danau Jatiluhur) Désa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupatén Purwakarta, Saptu, 21 Januari 2023.

SUKASARI – Grup Warta Sunda,-

Read More

Agenda rutin sasihan Pangauban Kawih Sunda “Sekar Kawinayan” Kabupatén Purwakarta, ayeuna di puseurkeun di Sukasari, nyatana Destinasi Wisata Paranggombong, Saptu, 21/1/2023.

Dina kasempetan éta, Ketua Pangauban Kawih Sunda Kabupatén Purwakarta
H. Ade Suryadin, S.Pd, M.Pd, dina panglawungan ieu téh, ngahaturkeun rewu-rewu nuhun ka nu haladir. Malah mandar pikeun leuwih ngaraketkeun tali mimitran.

Kang Odang Saepudin, S.Pd (salaku tuan rumah), inyana ngiring reueus ku kasumpingan tatamu ondangan di Paranggombong, mung sakieu buktosna. Mangga wilujeng menikmati kaayaan di Sukasari.

Sedengkeun ceuk Ketua Pepadi Kabupatén Purwakarta, Dalang Ujang Taryana, pihakna ngarasa reueus, nincak ka wewengkon Sukasari, emut nalika ngadalang taun 1980, keur mangsana lampuna, jaman maké patromak, di Sukasari, ayeuna Sukasari geus maju, poma acara nu saperti kieu téh, nu resep riung mungpulung.

Ki Secang (Suhandi), “Kapeto ditarik pulitik, inyana mikanya’ah kana Seni Sunda kudu aya dina widang kawijakan, kudu aya ti perwakilan pendidikan, Abadi Atmanegara (norut 24), Insya Alloh baris nu ngamodalan Ki Secang. Anjeuna resep kana seni sunda. Kanggo mikanyaah kana seni budaya, malahan urang pulitik ngiring aub kana dunya seni.”

Dina hal ieu mah, uwa Koyaman, miharep dina acara ieu téh, “salaku pinisepuh, peupeujeuh ka barudak ngarora pikeun ngokolakeun dunya atikan hususna di Sukasari, saperti Moch Aripin nu mupuhuan di SMP Negeri Satap 2 Parungbanteng, Sukasari.

Lian ti éta, ka Ibu Pipih Setiawati, S.Pd (Kepala SDN 1 Kutamanah), ngokolakeun di sakola sewang-sewangan, sing dipaparinan kajembaran pikeun ngolah negri.

Inyana ogé miharep masarakat jieun tengtrem, sasieureun sabeunyeureun élmu nu aya diketrukkeun ka barudak tur di masarakat ngarah aman tur lancar poma alalakur.

Nurutkeun data nu dikumpulkeun ku redaksi yén nu hadir téh, saperti diantarana Ketua Pangauban Kawih Sunda Kabupatén Purwakarta H. Ade Suryadin, M.Pd; Indra Budiman, M.Pd, (Girang Serat); Wa Koyaman, S.Ip; Ketua Pepadi Dalang Ujang Taryana; Ki Secang; Odang Saepudin (Korwil Widang Atikan Sukasari – Jatiluhur); M. Aripin (Sukasari), Ibu Hj. Oti, ibu Ratna, Ibu Yeti, sarta Devi.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *