Kebo Mulih Pakandangan jeung Angka 13 ceuk Heri Setiawan Lain Angka “SIAL”

…13 taun, tugas ancrub di dunya atikan téh ti taun 1993, nu harita nyileuk disimpen di lembur singkur, di Sukasari, diparaban waé ku lauk Nila. Taun 2006, 13 taun guru SDN 1 Tanjungsari. Taun 2023, nepika ayeuna manjangkeun lalakon pikeun ngolah nagri, Ngatik jeung Ngadidik SDN 1 Tanjungsari.”

Asep Sudarmas, M.Pd, nu nga-Plt an di SDN 1 Tanjungsari

PONDOKSALAM – Grup Warta Sunda

Read More

Hasil tina istrenan jabatan 186 Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta ku Bupati Purwakarta, kamari yén Kepala Sekolah nu ngawengku tina 181 Kepala Sekolah Dasar sarta 5 Kepala Sekolah SMP. Acara istrena éta téh tempatna di Balé Linuhung, Gang Beringin Purwakarta, Kemis, 29/12/2022.

Ayeuna di SDN 1 Tanjungsari, Pondoksalam, Purwakarta boga pamingpin anyar. Nilik tina kaayaan pasualan tiasa rengse kalayan sakola lancar. Acara nu dikemas Kenal Pamit UPTD SD Negeri 1 Tanjungsari, Kecamatan Pondoksalam, Purwakarta, Kemis, 19/1/2023.*

Kulawedet UPTD SD Negeri 1 Tanjungsari

Dina hal ieu, Asep Sudarmas, M.Pd, nu nga-Plt an di SDN 1 Tanjungsari salila sataun, ayeuna di pasrahkeun ka Heri Setiawan pikeun neruskeun estapet kapamingpinan.

Naon nu jadi harepan Pa Asep Sudarmas, pihakna rék ngupayakeun sakumaha Mistina. Neda pangdu’a sangkan sing dipaparinan kasehatan, dirina miang ku tugas nagara.

Mugia ayana pucuk pingpinan nu definitif, ayeuna sakola tambah majeng deui, kitu harepan Asep Sudarmas ka Grup Warta Sunda.

Lian ti kitu, ngarasa reueus, yén nu mingpin di éta sakola kamari, tiasa majeng keun sakola. Kajaba Sakola teu tinggaleun teuing, malah sok nyongcolang, sok sanajan jumlah 194 siswa, kalih ti éta, SD ieu téh SD pangheubeulna di Tanjungsari, malahan Sekolah induk.

Lian ti éta, salaku Ketua PGRI ngamotivasian guru-guru anu teu acan janten kepala sekolah, sangkan tiasa nyelaraskeun kondisi kaayaan dinas di Pondoksalam.

Lain halna ceuk Heri Setiawan, S.Pd teureuh Kalijati, Subang, (14 Oktober 1971), Ayeuna mupuhuan di sakola nu kungsi ngagedurkeun 13 taun katukang nalika jadi guru, ti taun 2006 katukang, mangsana alih tugas ti Sukasari.

...13 taun, tugas ancrub di dunya atikan téh ti taun 1993, nu harita nyileuk disimpen di lembur singkur, di Sukasari, diparaban waé ku lauk Nila. Taun 2006, 13 taun guru SDN 1 Tanjungsari. Taun 2023, nepika ayeuna manjangkeun lalakon pikeun ngolah nagri, Ngatik jeung Ngadidik SDN 1 Tanjungsari.”

“Sim kuring, tarekah jeung patéahna seja ngahijikeun rasa, nu bisa saadat. Malahan sim kuring ogé ngawanohkeun yén kasang tukang ancrub di dunya atikan téh ti taun 1993, nu harita nyileuk disimpen di leuweung, di Sukasari, diparaban waé ku lauk Nila. Nepika ayeuna manjangkeun lalakon pikeun ngolah nagri nyatana di SDN 1 Tanjungsari.” Pokna Heri ka tatamu ondangan dina biantarana.

Taun 2006, datang jeung mancen di SDN 1 Tanjungsari, ayeuna Desember 2022 pikeun leuwih ngaraketkeun deui jeung warga atikan di Tanjungsari pikeun Ngatik jeung ngadidik sakola.

Ku kituna, ka Grup Warta Sunda, yén dirina ayeuna kasebutna Kebo Mulih Pakandangan jeung Angka 13 téh, ceuk Heri Setiawan Lain Angka “SIAL” malihan pinuh ku makna. Lalakon panjang…

Ceuk Ketua Komite Sekolah, “Tekad jeung tujuan widang atikan mugia ku Alloh SWT sing janten kaberkahan. Pon kitu deui ngawilujengkeun ka Pa Asep Sudarmas nu parantos ngolah nagri kirang langkung sataun sing janten kaberkahan, anapaon kitu ka Ibu Enok janten Kepala Sekolah sing amanah, elmu nu tos katampi sing mangpaat.”

“Ayeuna ka Pa Heri Setiawan, mugia dicepeng ku anjeunna, sakola sing tambih majeng deui, hayu urang rojong program-program kapayunna. Gawé rancagé pikeun ngamajengkeun SDN 1 Tanjungsari,” pokna Ketua Komite SDN 1 Tanjungsari.

Acara dihadiran ti rengrengan juru Atik SDN Salem sinareng SDN 2 Parakansalam, para kepala SD, komite sekolah, Kepala Désa Tanjungsari sarta orangtua siswa.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *