Seren Sumeren Kalungguhan Kepala SD Sa-Tatar Darangdan

..…kepala sekolah na ogé, dibageakeun di SDN 2 Linggasari diayakeun seren sumeren ti guru ka kepala sekolah, ti kepala sekolah nu heubeul ka kepala sekolah nu anyar, poé Selasa, ping 10 Januari 2023.

Seren Sumeren Kalungguhan Kepala SD Sa-Tatar Darangdan

Read More

DARANGDAN – Grup Warta Sunda,-
Rotasi, Mutasi jeung promosi mangrupakeun hal nu ilaharna dina widang organisasi kaasup promosi jeung rotasi/mutasi nu aya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta.

Ayana kawijakan jeung alih tugas PNS dilingkungan dunya atikan Kabupatén Purwakarta éta. Tangtuna aya alih tugas jeung promosi, saperti promosi ti guru jadi kepala sekolah. Pon kitu deui ti kepala sekolah nu ngeusi jabatan anyar. Malihan nepika diayakeun seren sumeren ti guru ka kepala sekolah, ti kepala sekolah nu heubeul ka kepala sekolah nu anyar.

Kukituna Rotasi, Mutasi jeung promosi mangrupakeun hal nu ilaharna dina widang organisasi kaasup promosi jeung rotasi/mutasi nu aya di wewengkon dunya atikan.

Nyoko kana SK Bupati Purwakarta Nomor : 821.27/Kep.440-BKPSDM/2022, Tanggal : 26 Desember 2022, Tentang : Pengangkatan Guru yang diberi Penugasan sebagai Kepala  Sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Daérah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Ambu Anne Ratna Mustika nepika ngistrenan jabatan 186 Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupatén Purwakarta. Kepala Sekolah nu ngawengku tina 181 Kepala Sekolah Dasar sarta 5 Kepala Sekolah SMP. Acara istrena éta téh tempatna di Balé Linuhung, Gang Beringin Purwakarta, Kemis, 29/12/2022.

Dina hal ieu mah, Pihak Korwil VII Darangdan-Bojong nyaluyuan kana Rotasi, Mutasi jeung promosi éta. Malah Mandar para kepala sekolah na ogé, dibageakeun di SDN  2 Linggasari diayakeun seren sumeren ti guru ka kepala sekolah, ti kepala sekolah nu heubeul ka kepala sekolah nu anyar, poé Selasa, ping 10 Januari 2023.

Nurutkeun data yén di Korwil VII Darangdan aya 11 SD nu ayeuna geus ka eusi pucuk pingpinan as, diantarana : 1. Khuriyatul Ma’fufah, S.Pd.I, (Kepala SDN Sirnamanah); 2. Halim Supriatna, S.Pd, (Kepala SDN 3 Depok); 3. Apong Sa’diah, S.Pd, (Kepala SDN 2 Nangewer); 4. Zaenudin, S.Pd , (Kepala SDN 2 Sadar karya); 5. N. Minah, S.Pd, (Kepala SDN 2 Linggamukti); 6. Rokayah, S.Pd,. SD, (Kepala SDN 1 Nangewer); 7. Halimah, S.Pd, (Kepala SDN 2 Linggasari); 8. Nining Herdianto, S.Pd.I, (Kepala SDN 3 Nagrak); 9. Agus Komarudin, S.Pd, (Kepala SDN 2 Gununghejo); 10. Laela Rohamina, S.Pd.I, (Kepala SDN 2 Sawit); sarta 11. Hj. Eli Muslimah, S.Pd, (Kepala SDN 4 Depok).

Dina acara éta nu hadir diantarana Kasi Pembinaan Ketenagaan : Rusyana M.Pd, Korwil VII : Nana Suharna, S.Pd; Pengawas SD :  H. Junaedi, S.P.d.M.Pd; Pengawas TK : Hj. Siti Sa’adah,S.Pd; Penilik Paud : Encu Rusmana, S.Pd, Pengawas PAI : Popong Idah  Samidah ,M.M.Pd, Ket PGRI : Sri Wage Mulyadi, M.M.Pd, Ket K3S : Asep Saepudin, M.M.Pd.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *