Umur 50 Taun, Paguron Walet Putih Mageuhkeun Tatali Kapungkur

Paguron Walet Putih nanjeur jiga ayeuna téh, kasangtukangna di Sukahaji ti mimiti lelengkah halu, milari pianggotaeun, milari ciri has Walet Putih, tug dugika ngadamel papagon kanggo anggota Paguron Walet Putih nu aya dina pangroris Sapta Watek Paguron Walet Putih.

Kagiatan nu lumangsung di Désa Sukahaji, Kecamatan Tegalwaru, Kabupatén Purwakarta téh minangka ngemutan deui mangsa 50 taun katukang dina ngadegna paguron Walet Putih nu harita alpukahna Bah Isar Sukandi (alm).

Read More

Paguron Walet Putih nanjeur jiga ayeuna téh, kasangtukangna di Sukahaji ti mimiti lelengkah halu, milari pianggotaeun, milari ciri has Walet Putih, tug dugika ngadamel papagon kanggo anggota Paguron Walet Putih nu aya dina pangroris Sapta Watek Paguron Walet Putih.

Pangroris Sapta Watek Paguron Walet Putih éta téh nu ngawengku diantarana: 1. Samakta; 2. Santika; 3. Satia; 4. Satria; 5. Sadu Santa Budi; 6. Sabar jeung nu ka 7. Sabilulungan. Ieu papagon jadi palasipah dina enggoning hirup kumbuh kaanggotaannana.

Disagedengeun éta, paguron Walet Putih téh euyeub ku préstasi. Malah Mandar Préstasi nu kungsi disangking Paguron Pencak Silat “Walet Putih” téh diantarana taun 2009 ngalewatan néng Eli Yuliani jeung Cép Ramdani pinunjul Tingkat Provinsi Jawa Barat. Taun 2012 wastana néng Éni Nuriani kenging kapinunjulan ka-II dina GEPAK CUP Kabupatén Garut Jelas B-Putri. Taun 2013 wastana cép Trésna Suswanto salaku atlit Porda Jabar.

Kitu nu dieceskeun ku Pupuhu Paguron Pencak Silat “Walet Putih”, Djuhara Mulyana, SE nu biasa disebat kang Taryana ka Warta Sunda dina kagiatan latihan bersama di Désa Sukahaji, malem minggu, ping 10 Septémbér 2022.

Ku kituna dina ieu milad saur kang Yana, paguron Walet Putih ayeuna umurna geus nincak kana ka-50 taun. Umur geus kolot mangaruhan kana dedikasi jeung kaparigelan para anggotana dina mertahankeun seni budaya jeung tali mimitran para karuhun nu sakitu gedé ajénna dina ngajomantarakeun paguron Walet Putih nepika kieuna.

Nurutkeun data nu dikumpulkeun ku Warta Sunda yén ngadegna paguron Walet Putih ieu téh minangka ngemutan mangsa katukang alpukahna Bah Isar Sukandi (alm).

Sedengkeun kagiatan latihan bersama ieu dihadiran ti paguron :

  • Mekar Jaya Saputra (Sadli)
  • Medal Saputra (Dadang)
  • Padepokan Jati Rasa (Deden Mangku)
  • Sapta Gumilang (Edi Junaedi)

Kajaba éta, acara nu saperti kitu téh dihadiran Anggota Dewan H. Asép Nuryani (Fraksi PKS), Ketua DPC PPSI Pléréd (Pepen Kusnadi), Ketua Paguron SATRIA MUDA, ogé teu hilap ka Kepala Désa Sukahaji (Dedi Supriadi, S.Pd) anu parantos masihan sarana tempat pikeun kalumangsungan ieu kagiatan.

Pintonan-pintonan seni ibing silat ti mimiti tunggal, rampak tur Ijen. Ieu marintonkeun kamonesannana. Bagja keur paguron Walet Putih tiasa ngagelar acara nu samodel kitu.***

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *