Koreografer Jaipong Jabar : Wawan Hendrawan alias Abah Awan Metro, Meninggal Dunia

Abah Awan, salah sawios murid Gugum Gumbira Tiransonjaya anu pangmotekarna boga ciri mandiri dina ngolah mekarkeun Jaipongan, kalintang konsisten dina ngahurip hirupkeun jaipongan, estu teu galideur nyanghareupan jaman, malih kalintang wani ngigeulan ngigeulkeun jaman ku Jaipongan.

TI SUCI MULANG KA SUCI,

Read More

TI GUSTI ALLOH,

MULIH KA GUSTI ALLOH

Innalillahi wainnailaihi roji’un, ngiring sungkawa.

Parantos ngantunkeun urang sadaya Wawan Hendrawan alias Abah Awan Metro.

Abah Awan, salah sawios koreografer Jaipong anu nyantrik di padepokan Jugala kalintang nyongcolangna dina mekarkeun tur nyebarkeun Jaipongan tug dugi pupusna.

Abah Awan, salah sawios murid Gugum Gumbira Tiransonjaya anu pangmotekarna boga ciri mandiri dina ngolah mekarkeun Jaipongan, kalintang konsisten dina ngahurip hirupkeun jaipongan, estu teu galideur nyanghareupan jaman, malih kalintang wani ngigeulan ngigeulkeun jaman ku Jaipongan.

Abah Awan kontribusina luar biasa gawe rancagena dina mekarkeun jeung nyebarkeun jaipongan di Jawa Barat.

Abah Awan, anu lempeng, bageur, someah, tara agul estu koreografer anu ageung jasana ngawariskeun ibing Jaipong ka unggal sanggar reujeung murid-muridna estu kacida hadena.

Leungiteun duh leungiteun, bral miang ka alam kalanggengan.

Ya Alloh, mugi almarhum dihapunten dosa sareng kalepatanna, mugi rohmat dikucurkeun ka almarhum sareng mugi ditampi amal ibadahna.

Mugi dimulyakeun patempatanana, sareng mugi dibalungbangkeun lawang surga kanggo anjeunna.

Aamiin, Ya Robbal’alamin.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *