Sisindiran Kurmed

Sisindiran kurmed

Salasa ka tukang patri
Ati ati rada alum
Asa unggal ganti mentri
Ganti deui kurikulum

Read More

Barala urut pipiti
Asa rahul jeung neuteuli
Nu baheula gé can ngarti
Geus jebul nu anyar deui

Duh ku seueur nu badami
Diruruan ku si uwa
Nu lieurna mah da kami
Guru ngajarkeun ka siswa

Tah nu alum ka naraka
Naraka panas rasana
Tah kurikulum merdeka
Merdeka lebah manana

Dituduh sok ngala peusing
Hanggasa sisieun bata
Nu puguh mah matak rungsing
Asa beuki loba ceta

Ngajajar sok kurilingkeun
Ngagaik da aya laleur
Ngajar beuki marusingkeun
Pedagogik dililieur

Asa ngeunah angeun nangka
Ka kuncén seja na nyaba
Cenah pajarna merdeka
Pancènna bet tambah loba

Kacambah èta ngagolér
Dipèkprék jadi rémpéyék
Tina intrakulikuler
Pék jebul nambah ku proyék

Bacan jeung mirah dalima
Eta lain batu murah
Acan pè tilu pé lima
Asa ngalilieur sirah

Buru siah geura ala
Potong mah gancang wé tobat
Guru siswa di sakola
Tong jadi proyék pajabat

Deuleu lurah téh gedebul
Diaku dahar jeung soun
Ieu sirah asa ngebul
Piraku kudu pangsiun

Katépé ema cicingkeun
Untungna patutur tutur
ATéPé éM A musingkeun
Tungtungna meuli ka batur…

Abah Unang

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 comments